Search This Blog

Mar 16, 2011

urakkam

ഉറക്കം
ഓരോ  ഉറക്കത്തിലേക്കു

വഴുതി  വീഴുമ്പോഴും

ഞാനാശിക്കുന്നത്‌ 

വീണ്ടുമുനരനെയെന്നാണ്.

ഓരോ  ഉണര്ച്ചയിലും

ഞാനാശ്വസിക്കുന്നത്

വീണ്ടുമുനര്ന്നല്ലോയെന്നാണ്

എന്നേക്കുമായുള്ള  ഉറക്കത്തിനു

മുമ്പും ശേഷവും

ഞാനാശിക്കുന്നതും

ആശ്വസിക്കുന്നതുമെന്തായിരിക്കും .....


No comments:

Post a Comment